Thiếu niên ảnh, cô gái trẻ tình dục bức ảnh và, hình ảnh